Ο ΑΟ Γοργογυρίου Κόζιακας στο χρόνο


ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1950
ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1950
Γ΄ ΕΠΣΤ  1974 -75
Β ΄  ΕΠΣΤ  1975 -76
Α΄  ΕΠΣΤ 1976 - 77

 Α΄ ΕΠΣΤ 1976 - 77
Α΄  ΕΠΣΤ 1977 -78
Α΄  ΕΠΣΤ 1978 -79
Α΄  ΕΠΣΤ 1978 -79
Α΄  ΕΠΣΤ 1979 - 80
Α΄  ΕΠΣΤ 1979 -80
Β΄  ΕΠΣΤ 1982 - 83
Β΄  ΕΠΣΤ 1986 -87
Β΄  ΕΠΣΤ 1988 - 89

 Α΄  ΕΠΣΤ 1990 - 91
Β΄  ΕΠΣΤ 1992 - 93


Β΄  ΕΠΣΤ 1992 - 93
Β΄  ΕΠΣΤ 1992- 93
Β΄  ΕΠΣΤ 1993 -94


Β΄ ΕΠΣΤ 1995 -96
 Α΄ ΕΠΣΤ 1996 - 97
Α΄ ΕΠΣΤ 1998  - 99

 Α ΄ ΕΠΣΤ 1998 - 99

Α΄ ΕΠΣΤ 1999 - 2000
Α΄ ΕΠΣΤ 1999 - 2000
Α΄ ΕΠΣΤ 1999 - 2000

Α΄ ΕΠΣΤ 2003 - 04

Δ΄  ΕΘΝΙΚΗ 2004 - 05

Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ 2004 - 05

Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ 2004 - 05

Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ 2004 -05
Α΄  ΕΠΣΤ 2007 - 08
Β΄ ΕΠΣΤ 2009 - 10
Β ΄ ΕΠΣΤ 2011 - 12

Α1 ΄ ΕΠΣΤ 2012 - 13

 Α1΄  ΕΠΣΤ   2012 - 13

Α1΄  ΕΠΣΤ 2012 - 13


Α1΄  ΕΠΣΤ 2013 - 14

Α1'  ΕΠΣΤ  2013 - 14

Προσθήκη λεζάντας
 
Α1'  ΕΠΣΤ 2013 - 14

 Α1΄ ΕΠΣΤ 2014 - 15

 Α1΄ ΕΠΣΤ 2014 - 15


 Α1΄ ΕΠΣΤ 2014 - 15


Α1΄ ΕΠΣΤ 2014 - 15
Α΄ ΕΠΣΤ 2015 - 16


Α΄ ΕΠΣΤ 2015 - 16


Α΄ ΕΠΣΤ 2015 - 16 

Δεν υπάρχουν σχόλια: