Παλαίμαχοι

Τσίρκας Δημ. , Λιατίφης Αποσ.
Aργυρίου Γιώργος
Αργυρίου Γιώργος , Λιατίφης Αποσ.

Αργυρίου Γιώργος , Τσιούνης Γιαν.

1η Συνάντηση Παλαιμάχων -  ΑΟ Γοργογυρίου

1η Συνάντηση Παλαιμάχων -  ΑΟ Γοργογυρίου
Λιατίφης Απ. , Τσίρκας Δημ.

Γκοβίνας Γεωρ. , Αργυρίου Γεωρ.

Γκοβίνας Σωτ. , Τσίρκας Δημ.

Ραρράς Γεωρ.

Λιατίφης Αποσ.

Αργυρίου Κων.

Αργυρίου Νικ., Αργυρίου Κυρ.

Γακόπουλος Χρ., Αργυρίου Κυρ.,Ζωγράφος Βασ.,Αργυρίου Νικ.

Ζωφράφος Βασ., Αργυρίου Νικ.
Αργυρίου Νικ., Κωτούλας Στεφ.
Αργυρίου Νικ., Αργυρίου Δημ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: