Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

A' ΕΠΣΤ 1976 - 1977

 

R E S P E C T !!!
Τα λόγια περισσεύουν ......
Όρθιοι από αριστερά : Αργυρίου Νικ . ,Χατζέλας , Λιατίφης , Θεμελής Γιαν. , Γακόπουλος Χρ. , Ζωγράφος , Γκοβίνας Αλ. , Θεμελής Δημ.
Καθιστοί από αριστερά : Γακόπουλος Βασ . , Κωτούλας Λεων. , Κούρεντας , Ντόντος , Κογιάννης , Κωτούλας Χρυσ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: